New Page 1
Home About Us Member List Contact Facebook

New Page 1
Kim-Yen Huynh
Founder/President
Nick Pham
Vice President
Lyly Nguyen, Esq., LLM
Legal Counsel
Teresa Nguyen
Treasurer
Teresa Nguyen
Acting Secretary

 
  

Đăng Ký Hội Viên

 
Họ và Tên:
   
Tên Công Ty:
   
Địa Chỉ Công Ty:
   
Điện Thoại :
   
Di Động:
   
Địa Chỉ E-Mail:
   
Lĩnh vực Kinh Doanh:
   
Số thẻ ngân hàng (credit/debit card):
(không bắt buộc phải điền)
   
Loại Thẻ:
(không bắt buộc phải điền)
   
Tên Trên Thẻ
(không bắt buộc phải điền)

   
Ngày hết hạn
(không bắt buộc phải điền)
Địa Chỉ Thanh Toán
(không bắt buộc phải điền)

   
   
Lý do gia nhập AABWA:
   
 
Lệ Phí Hội Viên:
 
  
q $100.00 - Hội Viên là Một Công Ty (Regular member)
q $350.00 - Hội Viên là Tập Đoàn Kinh Doanh (Corporate member)
q $300.00 - Hội viên là các tổ chức chính phủ / thiện nguyện (Public Agency & Non-profit)
q $0.00 - Sinh Viên

Xin điền vào mẫu trên và gửi kèm theo check đến địa chỉ sau:

Asian American Business Women Association

13811 Thunderbird Dr., #58L
Seal Beach, CA 90740

Print Application

New Page 1
Women Leadership Conference (Past Events)
3rd annual Women Leadership Conference 2011
2nd annual Women Leadership Conference 2010
1st annual Women Leadership Conference 2009
Networking
Power of connecting
Seminar/Training Events
Discount Price
Promote your business

 

New Page 1
 

Home       About Us       Biography       Member Application       Member Benefits       Member List       Contact Us       Facebook Page      

Asian American Business Women Association.  All right reserved 2009-2016. asianamericanbuswomen.org. Designed by Sealion